51K Arteriet er et kunstnerdrevet galleri på Lumber i Kristiansand. Galleriet viser en blanding av lokale og internasjonale kunstnere, både etablert som nyutdannet. Arteriet har som mål å være et alternativ til andre kunstinstitusjoner i Agder.


Fra 2013-2017 var Arteriet drevet som et privat, men ikke-kommersielt galleri, av Marianne Laukvik. I 2017 ble Arteriet transformert til et kunstnerdrevet visningssted ved navn 51K Arteriet. Ny daglig leder ble den venezuelanske kunstneren Naysa Andrade.

Galleriet er lokalisert på Lumber, et industriområde fem kilometer utenfor Kristiansand sentrum og består av to visningsrom med fire meters takhøyde, rett i vannkanten og med utsikt til skjærgården.

I overgangen fra privat til kunstnerdrevet visningssted har 51K Arteriet jobbet målrettet mot unge, kommende kunstnere fra Agder-regionen. Samtidig har det vært et visningssted for lokale, etablerte kunstnere, både for produksjon og visning av kunst. I den senere tid har 51K Arteriet gradvis søkt mot en mer nasjonal og internasjonal profil for produksjon og visning av samtidskunst som dokumenteres i det vedlagte programmet for høsten 2019 og for hele år 2020.

Virksomheten er organisert som forening med et styre i dag bestående av Naysa Andrade, Marianne Laukvik, arkitekt Kristin Søndersrød Ose, arkitekt Agata Sander og grafisk designer Ingunn Trosby.

Kurator for programmering og den daglige driften styres av Naysa Andrade.
Grafisk designer for utstillingsmateriale og sosiale medier er Kristin Søndersrød Ose.
Utstillinger dokumenteres av Lene Borgemyr.
Adelaide Tønnesland og Veronika Aaser Lund hjelper til ved behov.
Arbeidsinnsatsen til alle nevnte er basert på frivillig innsats.

Arteriet har en mengde utstillinger, workshops, varierte konserter og Arteriet prøver stadig og utfordre det lokale kunstnermiljø og invitere til nye konstellasjoner.

I fremtiden ønsker Arteriet å fokusere mer på kunst og forskning, kunst og teknologi samt kunst og miljø.

Arteriets drift og synlighet i Kristiansand har ført til en rekke samarbeid.

Arteriet vil ha en fleksibilitet til å delta og bidra til hendelser og prosjekter som kan oppstå underveis, noe vi mener er en av de viktige kvalitetene kunstnerdrevne visningssteder kan ha. Det vil, slik Arteriet også har vært fram til i dag, være et alternativt sted til kunstinstitusjonene og galleriene i Agder.