Kunstnere 2020


Det er med kunstnere som med resten av naturen: det beste er mangfoldet. Noen holder seg til et strengt modernistisk uttrykk mens andre leker seg lett på overflaten. En kunstner er et mangfold i seg selv og en annen vil vise hvor monotont alt egentlig er. For noen er teknikken de bruker ikke bare et middel for å nå et mål, men er det blitt hovedsaken, det man studerer og vil formidle. For andre er teknikken noe de har lagt bak seg, løsrevet seg fra, og er målet å finne det spesielle uttrykket, leke seg med hvordan øyet til publikum ser, betrakter og tolker.


Det er viktig for arteriet å opprettholde kontakten med kunstnere i regionen. En viss forpliktekse overfor regionens kunstliv er en av drivkraftene bak foretaget. Et godt gallerisamarbeid baserer seg på respekt for det kunstneren holder på med, og at arteriet kan videreformidle dette. arteriet er først og fremst nysgjerrig på hva det er som driver kunstneren, og hvilke metoder som blir brukt i den kreative prosessen. Like viktig er at arteriet har en egen smak som drivkraft. Denne smaken er til syvende og sist det som bestemmer hva som ender opp på veggene til arteriet.