Vilkår utleie til privat og bedrifter

 

Leiekontrakten gjelder for en halvårs- eller ettårsperiode.

Leieperioden er fra ……………………………. til …………………………………

Leieprisen ved dette utleieforholdet er: …………………………………… pr måned / halvår / år

Leieprisen er på minst 200,- i måneden i en ettårsperiode. Leieprisen kan etter avtale betales månedlig, per halvår eller for ett helt år av gangen.

På utleie av kunstverk av en enkelt kunstner med samlet verdi på over 12 000,- beregnes 20% av den totale salgssummen per leieperiode på ett år. Leieprisen må være betalt innen 14 dager etter sendt regning.

Ved leieperiodens ende leveres kunstverkene tilbake til utleier i samme forfatning som de ble levert til leietager.

Ved forlengeles av leie må leieprisen betales innen 14 dager etter fortsettelsen av leiekontrakten.

Leier har rett til å kjøpe det/de leide kunstverk(ene) i løpet av leieperioden. I så fall blir leiesummen som allerede er blitt innbetalt av leietager for det spesifikke kunstverket trukket fra kjøpssummen. Ved anskaffelse av hele kolleksjonen, trekkes hele leiebedraget fra salgssummen. Ved kjøp gjelder 5% BKH Kunstavgift på salgssum over 2000,-.

Utleier forbeholder seg retten til å selge kunstverkene til en tredjeperson mens de er utleid. Leiekontrakten kan da ikke forlenges.

I løpet av leieperioden ligger hele forsikringsansvaret for det/de leiede kunstverk(ene) i tilfelle tyveri, brann eller forsvinning o.l., hos leietager. Dette ansvaret gjelder selv om leietager ikke har skyld i eventuell skade på kunstverk(ene).

Leietager er ansvarlig i forhold til utleier for all skade på det/de leide kunstverk(ene) som har skjedd i leieperioden. Leietager plikter å betale full kjøpspris for kunstverket til utleier medmindre restaurering er mulig. I tilfelle restaurasjon er mulig, plikter leietager å betale reparasjonskonstnadene til utleier.

Utleier har rett til å si opp leiekontrakten før den utløper i tilfelle egen konkurs eller i tilfelle leietager under hvilken som helst omstendighet unnlater å betale.