Dagfin Kjølsrud i Kristiansand Kunsthall

Barneskoler i Kristiansand fikk muligheten til å få en omvisning i Dagfin Kjølsrud-utstillingen. Dette var en moro erfaring. Formspråket til Kjølsrud var i hans dager forut for sin tid. For mange elever var det også ukjente former. Det abstrakte språket ble behandlet, utrykket og effektene til kunstneren. arteriet var så heldig å få lov til å gjøre dette i samarbeid med Gunvald Opstad.

Sakset fra Kristiansand Kunsthall sine nettsider:

Dagfin Kjølsrud var kjent i kunstmiljøet, men relativt ukjent for et større publikum da han døde i 1974, bare 44 år gammel. Han hadde stilt ut 10 skulpturer på Høstutstillingen og 14 på Sørlandsutstillingen i løpet av sitt korte liv.

Det var først da det ble holdt minneutstilling i Kunstnerforbundet og Christianssands kunstforening i 1976, to år etter hans død, at publikum fikk oppleve den kunstneriske kraften som bodde i Kjølsrud.

Da Christianssands kunstforening høsten 1990 viste hans samlede verk i anledning 60-årsdagen for hans fødsel, fikk man igjen bekreftet at Dagfin Kjølsrud er en av de mest markante billedhuggerne vi har hatt i norsk etterkrigskunst. Likevel er han forsatt like ukjent utenfor fagfolks rekker.

Kjølsruds formspråk var forut for sin tid, og han gjorde seg bemerket som en tidlig modernist i norsk sammenheng. Vi ønsker nå at han kan få den anerkjennelsen kunstnerskapet fortjener. Utstillingen vil vise Kjølsruds skulpturer, men også grafikk som er en mindre kjent side ved hans kunstnerskap.

Her er et par bilder fra utstillingen og omvisningen med skoleklassene.