Arteriet og Den Kulturelle Skolesekken

Den Kulturelle Skolesekken er et viktig instrument for å formidle kunst og kultur ut i skolesektoren. Elever får kontakt med profesjonelle fagfolk. Kunsten blir formidlet med lang erfaring og bakgrunn i stoffet. Et bredt tilbud av kunst og kultur er veldig viktig å bevare i skolen. Analyse og tolkning, og evne til å opfatte og ordlegge seg over saker en ikke forstår umiddelbart er evner som kan læres på mange forskjellige måter.

arteriet kan skryte av mangeårig erfaring innenfor kulturundervisning og prosjektarbeide. Dette bruker vi flittig, og er veldig stolte over å kunne vise til flere prosjekter i regionen med Den Kulturelle Skolesekken.