Arteriet og CreAir

arteriet har i løpet av et par år fått lov til å være med på noen veldig fine prosjekter. Det internasjonale kunstnernettverket CreArt er et prosjekt hvor kunstnere er blitt invitert til Kriatiansand fra forskjellige land i Europa. Kristiansand kommune fungerer som organisator og arteriet har fungert som kurator. Dette prosjektet startet opp i 2014 for Kristiansand sin del, og fortsetter slik i en fireårs periode.