Arteriet og prosjektarbeid

arteriet har i løpet av et par år fått love til å være med på noen veldig fine prosjekter. Den Kulturelle Skolesekken er et viktig instrument for å formidle kunst og kultur ut i skolesektoren. Elever får kontakt med profesjonelle fagfolk. Kunsten blir formidlet med lang erfaring og bakgrunn i stoffet. Et bredt tilbud av kunst og kultur er veldig viktig å bevare i skolen. Analyse og tolkning, og evne til å opfatte og ordlegge seg over saker en ikke forstår umiddelbart er evner som kan læres på mange forskjellige måter.

I tillegg er arteriet meget aktiv innenfor andre prosjektvirksomheter. Det internasjonale kunstnernettverket CreArt er et prosjekt hvor kunstnere er blitt invitert til Kriatiansand fra forskjellige land i Europa. Kristiansand kommune fungerer som organisator og arteriet har fungert som kurator. Dette prosjektet startet opp i 2014 for Kristiansand sin del, og fortsetter slik i en fireårs periode.

Utstillinger er en naturlig del av arteriets virksomhet. SKULPtur i Agder naturmuseum og botaniske hage som åpnet i mai i 2014 var et samarbeidsprosjekt med arteriet, museumet og billedhoggeren Michael Rieu. Denne utstillingen kan ennå sees på Gimle gård.