Om oss

Galleri arteriet som retter seg mot kunstinteresserte i Kristiansand og i Agderfylkene. Hovedfokus er på kunstnerne i og fra regionen. Vårt første mål er å få åpnet opp kunstmarkedet og gjøre det transparant. Vi vil vise så mye bra kunst som mulig her på disse nettsidene. Slik kan publikum få et enda bedre valggrunnlag når de skal velge hvilken kunst som skal få bli en del av dagliglivet.

Daglig leder for arteriet er Naysa Andrade. Hun har bodd flere år i Kristiansand. I tillegg til studier i arkitektur i hjemlandet Venezuela, har hun sitt virke som kunstner og arbeider ut fra atelieret sitt i Myrbakken. Hun var aktiv i kunstnergruppen Kunstitusjon i forbindelse med utstillingene Arrivals i Kunsthallen og A4 på arteriet. Fra nå av kommer hun til å sjonglere tiden sin mellom kunstnerskapet sitt og som daglig leder for arteriet.

arteriet gjennomgår en periode med forandringer. Vår målsetning i denne perioden er å etablere en plattform som det kan arbeides videre ut fra. I dette arbeidet er Naysa Andrade en sentral person. Hovedtanken er at arteriet i fortsettelsen retter seg mot kunstinteresserte i Kristiansand og i Agderfylkene, i tillegg til å være et visningssted for kunstnere i og fra denne regionen. Vi vil holde kunstmarkedet transparant ved å vise så mye bra kunst som overhode mulig i våre lokaler.