Zoltin Peeter

Zoltin Peeter hadde en separatutstilling i Groniger Museum i 2007-2008, Nordic Solutions/Problems hvor temaet var sine reiser i Norge og på Island. Hans billedspråk er sterkt påvirket av hans fascinasjon med geografi, stedbestemmelse, polarsirkelen og ikoner som blir brukt i turistnæringen. Dette blir formidlet gjennom et svært abstrakt billedspråk, hvor det stadig henvises til polarsirkelen, fjell, daler og regnbuer.

Peeter reiser hvert år enten til Island eller Norge for å la seg inspirere av landskapet, menneskene og symbolene, det være seg skilt, reisesnvisninger eller stedsantydninger.

Zoltin Peeter bor i Friesland i Nederland