Marianne Lund

Vi er veldig stolt over å presentere denne kunstneren som allerede har rukket å sette flere spor her i byen i form av offentlige kunstverk, oppdrag og ikke minst flere nevneverdige utstillinger. Marianne Lund holder på med et prosjekt som har pågått over lengre tid. Lund fungerer både som arkitekt og billedkunstner. Hvordan denne dobbeltrollen setter tydelige spor i måten hun nærmer seg tegnemediet på har vi ikke funnet ord for ennå. At hun har et langsiktig prosjekt hvor billedkunst og arkitektur tangerer er vi overbevist om.

Lund sprang ut av en teoretisk på 1980 tallet som våget å trasformere sine ideer og sin kunnskap fra egen biologisk sfære til et abstrakt rom, i en naturbestemt og organisk foranderlig kontekst. Dette er helt i tråd med den amerikanske kvinneforskeren Camille Paglias definisjon av det kvinnelige, det hun kaller "ktonisk".