Jan Loman

f.1918 d.2006

Jan Loman reiste store deler av livet sitt på turer i Norge. Jeg ble kjent med ham på slutten av livet hans, da jeg fikk i oppdrag å katalogisere oeuvret hans som lå og støvet ned på loftet. Han var aktiv nesten helt til det siste med å utvikle seg kunstnerisk. Han var en veldig sterk grafiker innenfor et til tider strengt modernistisk rammeverk. Allikevel fikk han kommunisert en veldig lekenhet gjennom kunsten sin. Jeg presenterer på utstillingen en 16delers serie silketrykk som er inspirert av sine reiser i og rund Norge. På denne utstillingen kan du finne Otra, Alta, Magerøya og Vardø. Men jeg har også Dovrefjell, Finnmarksvidda ellr Svolvær.

Jan Loman var med på å opprette Vadesjøforeningen i Nederland på 60-tallet. Det var på denne tiden at vannkvaliteten langs kysten av Nederland var såpass forringet at alt liv så ut til å forlate området. Takket være en forandring i holdninger til miljøet ble det tatt noen gode valg. Nå for tiden går det bedre med vadesjøen. Fugler, fisker og seldyr trives, og folk benytter seg av mulighetene for friluftsliv. I Nederland er logoen til Vadesjøforeningen blitt til et ikon for naturvern langs den sårbare kysten. Jan Loman er også designeren av denne gjenkjennelige logoen fra 60-tallet.