Claire Smith

 

Claire Smith har gjort arbeidene sine til en oppmerksomhetsøvelse. Lys gjennom blomster, lys gjennom snø, lys gjennom trær, lys gjennom trær og blomster, snø og trær. Dette i tillegg til det stadig skiftende lyset til Norges fire intense årstider gjør det til en fest for inntrykket i øyeblikket. Sagt på en annen måte: denne tilnærmelsen er definitivt veldig impresjonistisk.

Noen av arbeidene hennes minner også i metode og teknikk på de vi ofte kjennemerker med impresjonismen. Samtidig ser vi andre arbeider som intar en mye strengere form. Ikke de føyelige linjene som sprer seg utover bildet, men rette linjer i et minimalistisk uttrykk.

Likevel vil jeg hevde at det som kan minne om en streng modernisme, ikke har den virkningen på meg. Smith inviterer gjennom sine arbeider til å se skjønnhet, lekenhet og øyeblikket som fanger lyset i en behersket men intens orgie av farger.